IV Planificació eficient amb suport informàtic - Cicle de píndoles d'habilitats per a la gestió de projectes estratègics

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/formacio
Codi Modalitat Canal Durada Presencial Treball virtual
EXT2021/0051 Taller videoformació i en línia (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom) 5.0 hores 4.0 hores 1.0 hores

Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
18/03/2021 No 0 0 obertura aula virtual Marc Ambit Fernández
22/03/2021 No 09.30 13.30 sala Zoom Marc Ambit Fernández
02/04/2021 No 0 0 tancament aula virtual Marc Ambit Fernández

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic promoció econòmica Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

Requisits

Personal tècnic d'ens locals de les àrees de desenvolupament econòmic local i relacionades.

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 15     Màxim 20

Presentació

El cicle de píndoles d'habilitats per a la gestió de projectes estratègics ofereix als ens locals la possibilitat de participar en un itinerari formatiu en format de 5 tallers amb l'opció de realitzar un, varis o tots. Planificació eficient amb suport informàtic és la quarta píndola de l'itinerari.
La gestió per projectes s'ha anat convertint quasi bé en un estàndard de qualitat en la majoria de les organitzacions i també a l'administració. L'èxit radica en un cúmul d'eines que ens ajuden a gestionar més eficientment els recursos, planificar curosament les tasques, definir correctament els objectius i, en definitiva, dissenyar un projecte adequat a les necessitats. Però fer-ho, en tot cas, no és tasca fàcil, i requereix de determinades habilitats que, acumulades, ens permeten dur a terme projectes eficaços i eficients amb totes les garanties de generar un gran impacte.

Objectius

- Planificar amb màxima eficiència i eficàcia propostes de projecte estratègic.

Continguts

Planificació de projectes estratègics basant-se en tècniques i habilitats suportades per programari informàtic específic:
- Per què hem de deixar de planificar amb Exce.
- Diagrames de Gantt i PER.
- Control de les dates d'entrega, dels costos i de l'abast del projecte.
- Resolució de conflictes de planificació, colls d'ampolla, solapaments i sobrecàrregues de treball.
- Ús del programari Project Libre per a dur a terme planificacions.

Metodologia d'impartició

Una sessió lectiva de videoformació molt orientada a l'adquisió d'habilitats, amb temps posterior de treball autònom per posar en pràctica les eines, comptant amb el suport telemàtic asíncron del formador i una avaluació final amb retroalimentació.

Metodologia d'avaluació


Només s'acredita l'assistència.

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència