Reutilització de dades obertes en l'anàlisi socioeconòmica

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
https://www.diba.cat/web/economieslocals/formacio
Modalitat Codi
Curs EXT2021/0037

Canal
videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada Presencial
10.0 hores 10.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
04/02/2021 No 09.30 12.00 sala Zoom Marc Torres Saura
11/02/2021 No 09.30 12.00 sala Zoom Marc Torres Saura
18/02/2021 No 09.30 12.00 sala Zoom Marc Torres Saura
25/02/2021 No 09.30 12.00 sala Zoom Marc Torres Saura

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic promoció econòmica Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

Requisits

Personal tècnic de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 30

Presentació

La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació mitjançant l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic organitza el webminar Reutilització de dades obertes en l¿anàlisi socioeconòmica destinat als membres de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).

Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que recopilen, organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local.

Els observatoris han de ser capaços de tractar i analitzar, a més de dades quantitatives estructurades provinents, moltes d¿elles, d¿entitats oficials, de dades provinents de repositoris de dades obertes, emmagatzemades en diversos formats. Arran de la crisi de la COVID-19 s¿està incrementant el nombre de dades obertes que les diferents administracions i entitats estan posant a l¿abast de l'analista. Per tant, es fa necessari saber com accedir i reutilitzar aquests dades obertes per millorar les anàlisi socioeconòmica que realitzen aquests dispositius.

Objectius

Objectiu general: 
 
- Conèixer eines, formats i fonts de dades obertes útils per a l'anàlisi social i econòmica.
 
Objectius específics:
 
- Presentar les principals característiques dels portals i formats de dades obertes.
- Presentar els accessos manuals i automàtics a fonts de dades obertes.
- Presentar algunes eines per tractar les dades.
- Presentar eines per graficar i representar dades i el seu mapeig.

Continguts

Sessió 1.
- Accés a les dades, anàlisi, neteja i normalització, codificació, treball de gràfics, mapeig i publicació en web de dades de població dels municipis de la província de Barcelona provinents del portal de dades obertes de l'IDESCAT.
- Treball amb dades estàtiques.
 
Sessió 2.
- Accés a les dades, anàlisi, neteja i normalització, comprovació, ampliació, treball de gràfics, mapeig i publicació en web de dades referents als comerços de Gavà provinents del portal de dades obertes del municipi de Gavà. Creuament amb altres fonts de dades. 
- Treball amb dades dinàmiques mitjançant crides a una API de dades obertes.
 
Sessió 3.
- Accés a les dades, anàlisi, neteja i normalització, geocodificació d'adreces, ús de serveis, treball per nodes, treball de gràfics, mapeig i publicació en web de dades referents als importadors de Catalunya provinents del portal de dades obertes d'Acció de la Generalitat de Catalunya.
 
Sessió 4. 
- Accés a les dades, anàlisi, neteja i normalització, codificació, treball de gràfics, mapeig i anàlisi en web de dades referents a la COVID-19 als municipis catalans amb dades provinents del portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.

Metodologia d'impartició

La formació serà eminentment pràctica. Quatre sessions de videoformació combinant presentacions i explicació de cada tema amb un espai de preguntes, dubtes i intervencions de les persones participants. La formació serà eminentment pràctica.

Metodologia d'avaluació


Només s'acredita l'assistència.