Aproximació al marc jurídic del desenvolupament econòmic local

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
www.diba.cat/web/economieslocals
Codi Modalitat Canal Durada Presencial Treball virtual
EXT2020/1770 Curs videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom) 5.0 hores 5.0 hores 5.0 hores

Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
16/11/2020 No 9.30 12.00 Zoom amb invitació a cada sessió Maria Llum Bruno García
23/11/2020 No 9.30 12.00 Zoom amb invitació a cada sessió Maria Llum Bruno García

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic promoció econòmica Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

Requisits

Personal Tècnic Especialista que treballa a les àrees de desenvolupament econòmic local dels ens locals.

Entorn específic de treball

Personal Tècnic Especialista que treballa a les àrees de desenvolupament econòmic local dels ens locals.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 25     Màxim 50

Presentació

L'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació organitza el webinar Aproximació al marc jurídic del desenvolupament econòmic local en temps de Covid-19 i la seva aplicació (EXT2020/1770), amb l¿objectiu de poder contextualitzar i emmarcar jurídicament l¿àmbit competencial de les entitats locals territorials en relació al desenvolupament econòmic i disposar d'informació dels casos d'aplicació real de competències en temps de COVID.

Objectius

 • Emmarcar jurídicament l'àmbit competencial de les entitats locals territorials en relació al desenvolupament econòmic.
 • Disposar d'informació dels casos d'aplicació real de competències en temps de COVID.

Continguts

Sessió 1:

 1. La intervenció pública en l'economia. Concepte i funcions del Dret públic econòmic.
 2. La Constitució econòmica. Model econòmic. Llibertat d'empresa. Actuació econòmica pública i privada. La reserva del sector públic de recursos o serveis essencials.
 3. La incidència de la Unió Europea: el mercat interior europeu i la liberalització dels serveis.
 4. L'àmbit local i el desenvolupament econòmic, marc competencial i àmbits d'acció:
 • Tributs.
 • Ajuts i subvencions.
 • Contractació i compra pública.
 • Formes de col·laboració entre administracions per al foment econòmic (consorcis, convenis, societats sense ànim de lucre, etc.).
 • Altres: decrets de concertació territorial.

Sessió 2:

 • L'àmbit local i el desenvolupament econòmic: casos d'aplicació real de competències en temps de COVID.

Metodologia d'impartició

Ponència d'una persona experta amb espai de debat de preguntes i respostes, des d'una vessant pragmàtica, per poder comprendre la raó de les actuacions portades a terme per les entitats locals i el seu àmbit competencial.

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència

 Fitxa acció

  Programa  Programa Aproximació al marc jurídic del desenvolupament econòmic local en temps de Covid-19