Els càrrecs electes i la digitalització municipal

Promotor de formació

Gabinet d'Innovació Digital

Gestor de formació

Direcció de Serveis de Formació
934 049 300
dsf.gestforma@diba.cat
Modalitat Codi
Taller EXT2020/1662

Canal
videoformació

Durada
5.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
22/10/2020 No 18 20:30 videoformació Elisabeth Udina Tormo
28/10/2020 No 18 20:30 videoformació Víctor Duque

Requisits

S¿adreça als càrrecs electes dels municipis menors de 5.000 habitants. Requisit imprescindible ser beneficiari del recurs de catàleg SeTDIBA o ens locals en els que ja s¿ha implantat. Tindran prioritat en la formació els electes que formen part del govern municipal.

Nombre de participants

Mínim 5     Òptim 10     Màxim 15

Objectius

Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com posar en pràctica -amb l'ús de les eines SeTDIBA-  l'explotació d'informació, cerques documentals i obtenció d'indicadors per a l'avaluació de l'activitat municipal administrativa i com això té impacte en l'àmbit de la Transparència i el Govern Obert.

Continguts

  • Aspectes generals i àmbit d'aplicació de la Llei 39/15 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
  • La consulta del registre.
  • Els expedients electrònics.
  • La signatura digital.
  • L'explotació de dades a l'entorn de les eines SeTDIBA.

Metodologia d'impartició

L'acció formativa és amb format taller i planteja que els participants participin activament treballant en equip, en petits debats, activitats individuals o grupals i dinàmiques gamificades; en les que farem una incursió en les bases del Procediment Administratiu aplicat al model SeTDIBA , des d’una vessant teòrica i pràctica i com aquesta transformació digital impacta en els ens locals.