Formes d'organitzar-nos amb el teletreball segons la matriu de Covey

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
934 022 817
gs.desen.econ@diba.cat; dominguezpm@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2020/1429

Canal
videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada Presencial
4.0 hores 4.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
29/09/2020 No 10:00 12:00 Videoformació
01/10/2020 No 10:00 12:00 Videoformació

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
- Tots els col·lectius professionals - - Tots els àmbits funcionals - - Tots els llocs de treball - Activitats de gestió ambiental

Requisits

Personal tècnic dels Serveis Locals d¿Ocupació de la Xarxa Xaloc.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 16     Màxim 20

Objectius

Objectiu general:

 • Obtenir pautes per a la pròpia organització del teletreball

Objectius específics:

 • Disposar de les eines per millorar la nostra feina: priorització, organització i planificació.
 • Identificar les característiques de cada quadrant de la Matriu de Covey.
 • Tenir consciència de la pròpia gestió del temps.
 • Realitzar pràctiques per millorar la nostra organització, planificació i gestió del temps

Continguts

 • Conceptes a treballar: estructura, organització, planificació, priorització i ordre.
 • Gestió del temps.
 • Matriu de Covey. Diferenciar entre urgent i important. Anàlisi de cada quadrant.
 • Planning setmanal i diari.
 • Taula de gestió del temps: autopercepció i consciència del temps que dediquem a cada tasca.
 • Pràctiques en cada quadrant.

Metodologia d'impartició

Mètode personalitzat i participatiu. Es presenta el marc teòric per després aplicar aquesta teoria d’una forma pràctica i personalitzada a cada cas.

La base de treball són les experiències pròpies de cada participant i l’objectiu és generar canvis sostenibles que millorin la nostra forma d’organitzar-nos, tant en la vessant objectiva, per ser més eficients i assolir els nostres objectius, com en la vessant subjectiva, per tenir una millor percepció de com gestionem el nostre dia a dia i la sensació que aprofitem el temps.

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència