Docència musical online: eines i recursos (Nivell Professional)

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Educació

Gestor de formació

Gerència de Serveis d'Educació
934 022 188
o.pe.educacio@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2020/1241

Canal
videoformació amb aula virtual

Durada En línia
10.0 hores 10.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
06/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Ferran Castanyer
07/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Albert Burcet del Viso
08/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Ferran Castanyer
09/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Albert Burcet del Viso
10/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Ferran Castanyer
10/07/2020 No 18:00 19:00 Videoformació Albert Burcet del Viso

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència

Requisits

Ser docent d'una escola municipal de música o centre de les arts amb coneixements avançats de recursos i eines per fer la docència online.

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 15     Màxim 25

Objectius

 • Identificar i situar les diferents parts de la interfície de Scratch.
 • Integrar i sensibilitzar-se en l'ús de la programació en la didàctica musical.
 • Controlar Ableton Live per mostrejar sons del món exterior.
 • Aplicar diferents tècniques als sons enregistrats segons cada necessitat educativa.
 • Situar en el seu context el treball amb MIDI.
 • Analitzar el procés de transformar el MIDI en àudio.
 • Aplicar diagrames de flux pel disseny d'una aplicació.
 • Relacionar diferents software perquè interactuïn segons les nostres necessitats.
 • Delimitar i reflexionar sobre les possibilitats i els límits dels programes utilitzats.
 • Explicar i aplicar el mapat al teclat de diferents sons.
 • Usar la tècnica del mostreig amb aplicacions pedagògiques.
 • Descriure com enrutar i transformar missatges MIDI entre diferents softwares.
 • Conèixer altres plataformes com Arduino, AppInventor i Unity. Aplicacions interactives.
 • Reflexionar sobre les possibilitats que ofereix l'ús de les noves tecnologies a l'aula.
 • Confeccionar una escaleta de directe per treballar continguts musicals en streaming.

Continguts

 • Interfície de Scratch. Organització, objectes, categoria de blocs, extensions de software i hardware.
 • Fonaments de programació. Estructures de control alternatives i iteratives, variables, vectors i funcions.
 • Enregistrament in situ a l'aula amb Ableton Live.
 • Edició i afinació dels sons enregistrats.
 • Mapar al teclat els sons enregistrats.
 • Capes i particions (layers/splits) al teclat dels sons prèviament enregistrats.
 • Gravació i edició bàsica de MIDI.
 • Exportar en àudio clips MIDI.
 • Iniciació als algoritmes musicals. Índex d¿altura, reconeixement de notes, pulsació.
 • Disseny d'aplicacions i de jocs. Concepte de manteniment.
 • Importació d'àudios a l'Ableton Live i adaptació al tempo del projecte (warp).
 • Ús dels marcadors Warp per la manipulació de l'àudio.
 • Manipulació de l'àudio amb tècniques de mostreig (àudio a MIDI).
 • Potencialitats didàctiques del Keystroke. OSCulator.
 • Configuració d'escenes i fonts amb OBS per preparar classes online.

Metodologia d'impartició

La formació es durà a terme en una aula virtual dins dels Campus Formadiba de la Diputació de Barcelona i es faran videoconferències en directe i activitats en l'aula virtual.

Metodologia d'avaluació


L'avaluació serà d'aprofitament i els participants hauran d'assistir a les videoconferències en directe i fer les activitats de l'aula virtual. Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar.