Docència musical online: eines i recursos (Nivell Professional)

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Educació

Gestor de formació

Gerència de Serveis d'Educació
934 022 188
o.pe.educacio@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2020/1241

Canal
videoformació amb aula virtual (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada En línia
10.0 hores 10.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
06/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Ferran Castanyer
07/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Albert Burcet del Viso
08/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Ferran Castanyer
09/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Albert Burcet del Viso
10/07/2020 No 16:30 17:30 Videoformació Ferran Castanyer
10/07/2020 No 18:00 19:00 Videoformació Albert Burcet del Viso

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència

Requisits

Ser docent d'una escola municipal de música o centre de les arts amb coneixements avançats de recursos i eines per fer la docència online.

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 15     Màxim 25

Objectius

 • Identificar i situar les diferents parts de la interfície de Scratch.
 • Integrar i sensibilitzar-se en l'ús de la programació en la didàctica musical.
 • Controlar Ableton Live per mostrejar sons del món exterior.
 • Aplicar diferents tècniques als sons enregistrats segons cada necessitat educativa.
 • Situar en el seu context el treball amb MIDI.
 • Analitzar el procés de transformar el MIDI en àudio.
 • Aplicar diagrames de flux pel disseny d'una aplicació.
 • Relacionar diferents software perquè interactuïn segons les nostres necessitats.
 • Delimitar i reflexionar sobre les possibilitats i els límits dels programes utilitzats.
 • Explicar i aplicar el mapat al teclat de diferents sons.
 • Usar la tècnica del mostreig amb aplicacions pedagògiques.
 • Descriure com enrutar i transformar missatges MIDI entre diferents softwares.
 • Conèixer altres plataformes com Arduino, AppInventor i Unity. Aplicacions interactives.
 • Reflexionar sobre les possibilitats que ofereix l'ús de les noves tecnologies a l'aula.
 • Confeccionar una escaleta de directe per treballar continguts musicals en streaming.

Continguts

 • Interfície de Scratch. Organització, objectes, categoria de blocs, extensions de software i hardware.
 • Fonaments de programació. Estructures de control alternatives i iteratives, variables, vectors i funcions.
 • Enregistrament in situ a l'aula amb Ableton Live.
 • Edició i afinació dels sons enregistrats.
 • Mapar al teclat els sons enregistrats.
 • Capes i particions (layers/splits) al teclat dels sons prèviament enregistrats.
 • Gravació i edició bàsica de MIDI.
 • Exportar en àudio clips MIDI.
 • Iniciació als algoritmes musicals. Índex d¿altura, reconeixement de notes, pulsació.
 • Disseny d'aplicacions i de jocs. Concepte de manteniment.
 • Importació d'àudios a l'Ableton Live i adaptació al tempo del projecte (warp).
 • Ús dels marcadors Warp per la manipulació de l'àudio.
 • Manipulació de l'àudio amb tècniques de mostreig (àudio a MIDI).
 • Potencialitats didàctiques del Keystroke. OSCulator.
 • Configuració d'escenes i fonts amb OBS per preparar classes online.

Metodologia d'impartició

La formació es durà a terme en una aula virtual dins dels Campus Formadiba de la Diputació de Barcelona i es faran videoconferències en directe i activitats en l'aula virtual.

Metodologia d'avaluació


L'avaluació serà d'aprofitament i els participants hauran d'assistir a les videoconferències en directe i fer les activitats de l'aula virtual. Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar.