Docència musical online: eines i recursos (Nivell Bàsic)

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Educació

Gestor de formació

Gerència de Serveis d'Educació
934 022 188
o.pe.educacio@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2020/1233

Canal
videoformació amb aula virtual (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada En línia
12.0 hores 12.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
06/07/2020 No 09:30 10:30 Videoformació Jordi Soler Sala
09/07/2020 No 09:30 10:30 Videoformació Jordi Soler Sala
13/07/2020 No 09:30 10:30 Videoformació Jordi Soler Sala
16/07/2020 No 09:30 10:30 Videoformació Jordi Soler Sala

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència

Requisits

Ser docent o de l'equip directiu d'una escola municipal de música o centre de les arts.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25

Objectius

 • Descobrir el funcionament d'una aula virtual com a suport a la docència online.
 • Conèixer noves metodologies en una classe de música online.
 • Integrar recursos didàctics multimèdia disponibles a Internet per a la classe de música.
 • Aprendre a utilitzar programes gratuïts d'edició de partitures i d'àudio.
 • Fomentar la creativitat musical com a recurs pedagògic a l'aula. 

Continguts

 • Introducció a l'aula virtual com a espai d'ensenyament i aprenentatge.
 • L'ús dels documents i arxius compartits amb l'alumnat: Dropbox i Drive.
 • Les plataformes d'aprenentatge: Classroom i Moodle.
 • Nous models pedagògics, rols i funcions del professorat i l'alumnat.
 • Les possibilitats didàctiques dins d'una videotrucada: Zoom i Meet.
 • Primers passos en l'ús de programes i eines online per a l'edició de partitures i del so.
 • Ús educatiu dels dispositius mòbils a l'aula.
 • Primera aproximació al seqüenciador online i les bases d'acompanyament.
 • Les TAC (tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement) i recursos musicals online per treballar aspectes del llenguatge de la música.

Metodologia d'impartició

La formació es durà a terme en una aula virtual del Campus Formadiba de la Diputació de Barcelona. Hi haurà videoconferències en directe i activitats asíncrones que hauran de fer els participants a l'aula virtual. 

Metodologia d'avaluació


L'avaluació serà d'aprofitament i els participants hauran d'assistir a les videoconferències en directe i fer les activitats de l'aula virtual. Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d'aprofitament equivalent a 12 h de formació per aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores d'assistència a les videoconferències i hagin fet totes les activitats.