Docència musical online: eines i recursos (Nivell Bàsic)

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Educació

Gestor de formació

Gerència de Serveis d'Educació
934 022 188
o.pe.educacio@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2020/1233

Canal
videoformació amb aula virtual

Durada En línia
12.0 hores 12.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
06/07/2020 No 09:30 10:30 Videoformació Jordi Soler Sala
09/07/2020 No 09:30 10:30 Videoformació Jordi Soler Sala
13/07/2020 No 09:30 10:30 Videoformació Jordi Soler Sala
16/07/2020 No 09:30 10:30 Videoformació Jordi Soler Sala

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència

Requisits

Ser docent o de l'equip directiu d'una escola municipal de música o centre de les arts.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25

Objectius

 • Descobrir el funcionament d'una aula virtual com a suport a la docència online.
 • Conèixer noves metodologies en una classe de música online.
 • Integrar recursos didàctics multimèdia disponibles a Internet per a la classe de música.
 • Aprendre a utilitzar programes gratuïts d'edició de partitures i d'àudio.
 • Fomentar la creativitat musical com a recurs pedagògic a l'aula. 

Continguts

 • Introducció a l'aula virtual com a espai d'ensenyament i aprenentatge.
 • L'ús dels documents i arxius compartits amb l'alumnat: Dropbox i Drive.
 • Les plataformes d'aprenentatge: Classroom i Moodle.
 • Nous models pedagògics, rols i funcions del professorat i l'alumnat.
 • Les possibilitats didàctiques dins d'una videotrucada: Zoom i Meet.
 • Primers passos en l'ús de programes i eines online per a l'edició de partitures i del so.
 • Ús educatiu dels dispositius mòbils a l'aula.
 • Primera aproximació al seqüenciador online i les bases d'acompanyament.
 • Les TAC (tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement) i recursos musicals online per treballar aspectes del llenguatge de la música.

Metodologia d'impartició

La formació es durà a terme en una aula virtual del Campus Formadiba de la Diputació de Barcelona. Hi haurà videoconferències en directe i activitats asíncrones que hauran de fer els participants a l'aula virtual. 

Metodologia d'avaluació


L'avaluació serà d'aprofitament i els participants hauran d'assistir a les videoconferències en directe i fer les activitats de l'aula virtual. Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d'aprofitament equivalent a 12 h de formació per aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores d'assistència a les videoconferències i hagin fet totes les activitats.