Jornades tècniques d'Espais Naturals

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Gestor de formació

Direcció de Serveis de Formació
934 049 300
dsf.gestforma@diba.cat
Modalitat Codi
Jornada JOR2019/1669

Canal
presencial

Durada Presencial
5.0 hores 5.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
14/11/2019 Si 9:30 14:00 Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil - Escola de teixits. Plaça de la Indústria, 1, Canet de Mar Josep Maria Mallarach Carrera

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic auxiliar Serveis de Desenvolupament Territorial - Tots els llocs de treball - Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte tècnic Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer tècnic Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental

Nombre de participants

Mínim 50     Òptim 65     Màxim 80

Objectius

  • Presentar experiències de governança dels espais naturals protegits i reflexions sobre el rol dels diversos agents públics i privats per tal d'optimitzar l'eficàcia de la gestió i garantir l'equitat social.

Continguts

  • La governança d'espais protegits.
  • La participació de la comunitat en la conservació del Parc Natural de la Serra de Collserola.
  • La Xarxa d'Espais Natura: un model de gestió privada d'espais naturals.
  • Aliances per a un millor coneixement i gestió dels recursos hidrològics al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.
  • El programa de custòdia al voltant del riu Gaià.
  • El model de cogestió de la Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix.

Metodologia d'impartició

La jornada constarà d'un primer apartat de ponències marc seguides de la presentació de diferents experiències, casos d'èxit o projectes innovadors.

Metodologia d'avaluació

Assistència

Qüestionari d'avaluació.

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència