Jornada tècnica d'Espais Naturals: Solucions tècniques netes i eficients per a instal·lacions en el medi natural

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Gestor de formació

Direcció de Serveis de Formació
934 049 300
dsf.gestforma@diba.cat
Modalitat Codi
Jornada JOR2019/1371

Canal
presencial

Durada Presencial
5.0 hores 5.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
18/06/2019 Si 9.30 14 Castell de Montesquiu

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament executiu Transversal Cap secció Visió estratègica local
Comandament executiu Transversal Cap servei Visió estratègica local
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Activitats de gestió ambiental
Directiu Transversal Gerent Visió estratègica local
Directiu Transversal Gerent organisme autònom Visió estratègica local
Tècnic auxiliar Serveis de Desenvolupament Territorial - Tots els llocs de treball - Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista - Tots els àmbits funcionals - Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental

Nombre de participants

Mínim 50     Òptim 65     Màxim 80

Objectius

-Donar a conèixer diverses iniciatives relacionades amb les solucions tecnològiques netes, de baix impacte, cost i manteniment, que sovint incorporen elements naturals. 
-Compartir experiències i reptes per aplicar aquests conceptes en el context urbà

Continguts

  • Els reptes de la gestió neta i sostenible a les instal·lacions de la Xarxa de Parcs Naturals.
  • L'aplicació de tècniques de bioenginyeria del paisatge en el nostre territori per solucionar problemes i millorar el medi.
  • Solucions energètiques per a petites instal·lacions en el medi natural.
  • Sistemes de pavimentació natural. L'experiència del Parc Natural de la Serra de Collserola.
  • Sanitaris secs al punt d'informació de l'Espai Natura Congost de Mont-rebei.
  • Els jardins de sanejament: fitodepuració de les aigües residuals sense fosa sèptica.
  • Debat.
  • Visita a la bassa de fitodepuració del Parc del Castell de Montesquiu.

Metodologia d'impartició

La jornada consta d'un primer apartat de ponències marc seguides de la presentació  de diferents experiències, casos d'èxit o projectes innovadors, una taula rodona per a debatre sobre els temes presentats i una visita a una de les experiències exposades.