Innovació Social des de l'educomunicació per a les persones joves

Promotor de formació

Gerència de Serveis Socials

Gestor de formació

Gerència de Serveis Socials
934 022 413
sas.escolaestiu@diba.cat
Codi Modalitat Canal Durada Presencial
EXT2019/1198 Curs presencial 12.0 hores 12.0 hores

Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
08/07/2019 Si 11:00 14:30 E. Francesca Bonnemaison Alfredo Cohen Montoya
10/07/2019 Si 9:30 14:00 E. Francesca Bonnemaison Alfredo Cohen Montoya
12/07/2019 Si 9:30 13:30 E. Francesca Bonnemaison Alfredo Cohen Montoya

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic joventut Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic participació ciutadana Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Entorn específic de treball

professionals, estudiants i entitats d'àmbit social

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 22

Objectius

1. Entendre l'origen i desenvolupament de la Comunicació per a la Innovació Social. Fonaments teòrics de l'edu-comunicació i edu-entreteniment.
2. Conèixer experiències desenvolupades a diferents parts del món, basades en edu-comunicació per a la innovació social.
3. Dissenyar de mode col·laboratiu un projecte d'intervenció basat en metodologies edu-comunicatives

Continguts

  1. A partir de la revisió de documents i entrevistes de vídeo a teòrics, es revisa l'evolució del concepte des de les primeres teories de la comunicació fins a la Comunicació per a la Innovació Social, els fonaments teòrics de la Edu-comunicació i edu-entreteniment.
  2. Exposició d'alguns projectes pràctics (webs, videos, artículos) i revisió de diferents enfocs de l'educació mediàtica i les seves possibilitats en el camp de d'interculturalitat, el gènere els i les joves, profunditzant en les liderades per la Associació Cultural el Parlante
  3. A partir de la revisió de convocatòries oficials de diferents administracions es formaran grups per dissenyar propostes d'intervenció basades en metodologies edu-comunicatives.

Metodologia d'impartició


- Classes magistrals amb formació teòrica i dinàmiques participatives aplicant el coneixement de casos

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència