El dret a morir dignament: conèixer els drets que ja tenim i reflexionar sobre els que encara ens falten

Promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació

Gestor de formació
Direcció de Serveis de Formació

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Suport operatiu Serveis de Benestar Social Treballador familiar Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic participació ciutadana Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Infermer Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

Nombre de participants

Mínim 12     Òptim 15     Màxim 20
Modalitat Canal
Sessió de formació presencial

Durada Presencial
3.0 hores 3.0 hores

Objectius

  • Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d'altres països.
  • Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna de l'Ajuntament i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.
  • Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Continguts

  • El marc legal: Conveni del Consell d'Europa per la protecció dels drets humans i la dignitat de l'ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina (1997). La llei catalana 21/2000 Sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. La llei espanyola 41/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LAP). L'article 20 de l'Estatut de Catalunya (2006).
  • Quan els drets reconeguts no es respecten i els drets que encara ens falten.
  • Els països que tenen més drets al final de la vida.
  • L'opinió de la ciutadania espanyola respecte als drets al final de la vida.
  • La postura del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.
  • Dret a Morir Dignament-Catalunya: Qui som? Què fem? Què demanem?

Metodologia d'impartició

-Exposició teòrica.

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència